vizh-TWenja

Shopping Cart 0 Items - 0 VNĐ

 x 

Giỏ hàng trống

Laptop MS02

Laptop MS02

CPU Intel Core i7-8550U 1.8GHz up to 4.0GHz 8MB RAM 8GB DDR4 2400MHz Đĩa cứng 1TB HDD 5400rpm, x1 slot SSD M2.SATA Card đồ họa NVIDIA GeForce GT 940MX 2GB GDDR5 + Intel UHD 620 Màn hình 15.6" FHD

Laptop MS02

Laptop MS02

CPU Intel Core i7-8550U 1.8GHz up to 4.0GHz 8MB RAM 8GB DDR4 2400MHz Đĩa cứng 1TB HDD 5400rpm, x1 slot SSD M2.SATA Card đồ họa NVIDIA GeForce GT 940MX 2GB GDDR5 + Intel UHD 620 Màn hình 15.6" FHD

Laptop MS02

Laptop MS02

CPU Intel Core i7-8550U 1.8GHz up to 4.0GHz 8MB RAM 8GB DDR4 2400MHz Đĩa cứng 1TB HDD 5400rpm, x1 slot SSD M2.SATA Card đồ họa NVIDIA GeForce GT 940MX 2GB GDDR5 + Intel UHD 620 Màn hình 15.6" FHD

Laptop MS02

Laptop MS02

CPU Intel Core i7-8550U 1.8GHz up to 4.0GHz 8MB RAM 8GB DDR4 2400MHz Đĩa cứng 1TB HDD 5400rpm, x1 slot SSD M2.SATA Card đồ họa NVIDIA GeForce GT 940MX 2GB GDDR5 + Intel UHD 620 Màn hình 15.6" FHD

Laptop MS02

Laptop MS02

CPU Intel Core i7-8550U 1.8GHz up to 4.0GHz 8MB RAM 8GB DDR4 2400MHz Đĩa cứng 1TB HDD 5400rpm, x1 slot SSD M2.SATA Card đồ họa NVIDIA GeForce GT 940MX 2GB GDDR5 + Intel UHD 620 Màn hình 15.6" FHD

Laptop MS02

Laptop MS02

CPU Intel Core i7-8550U 1.8GHz up to 4.0GHz 8MB RAM 8GB DDR4 2400MHz Đĩa cứng 1TB HDD 5400rpm, x1 slot SSD M2.SATA Card đồ họa NVIDIA GeForce GT 940MX 2GB GDDR5 + Intel UHD 620 Màn hình 15.6" FHD

Laptop MS03

Laptop MS03

CPU Intel Core i7-8550U 1.8GHz up to 4.0GHz 8MB RAM 8GB DDR4 2400MHz Đĩa cứng 1TB HDD 5400rpm, x1 slot SSD M2.SATA Card đồ họa NVIDIA GeForce GT 940MX 2GB GDDR5 + Intel UHD 620 Màn hình 15.6" FHD

Laptop MS03

Laptop MS03

CPU Intel Core i7-8550U 1.8GHz up to 4.0GHz 8MB RAM 8GB DDR4 2400MHz Đĩa cứng 1TB HDD 5400rpm, x1 slot SSD M2.SATA Card đồ họa NVIDIA GeForce GT 940MX 2GB GDDR5 + Intel UHD 620 Màn hình 15.6" FHD

Laptop MS03

Laptop MS03

CPU Intel Core i7-8550U 1.8GHz up to 4.0GHz 8MB RAM 8GB DDR4 2400MHz Đĩa cứng 1TB HDD 5400rpm, x1 slot SSD M2.SATA Card đồ họa NVIDIA GeForce GT 940MX 2GB GDDR5 + Intel UHD 620 Màn hình 15.6" FHD

Laptop MS04

Laptop MS04

CPU Intel Core i7-8550U 1.8GHz up to 4.0GHz 8MB RAM 8GB DDR4 2400MHz Đĩa cứng 1TB HDD 5400rpm, x1 slot SSD M2.SATA Card đồ họa NVIDIA GeForce GT 940MX 2GB GDDR5 + Intel UHD 620 Màn hình 15.6" FHD

Laptop MS04

Laptop MS04

CPU Intel Core i7-8550U 1.8GHz up to 4.0GHz 8MB RAM 8GB DDR4 2400MHz Đĩa cứng 1TB HDD 5400rpm, x1 slot SSD M2.SATA Card đồ họa NVIDIA GeForce GT 940MX 2GB GDDR5 + Intel UHD 620 Màn hình 15.6" FHD

Laptop MS04

Laptop MS04

CPU Intel Core i7-8550U 1.8GHz up to 4.0GHz 8MB RAM 8GB DDR4 2400MHz Đĩa cứng 1TB HDD 5400rpm, x1 slot SSD M2.SATA Card đồ họa NVIDIA GeForce GT 940MX 2GB GDDR5 + Intel UHD 620 Màn hình 15.6" FHD

Ngẫu Nhiên

© 2018. Kho Máy Tính Cung Cấp Web Bởi Chowebdep.Net

Search